Základní informace

V dálkové formě studia zprostředkováváme studium v následujících studijních programech:

Bakalářské programy

Uchazeč je přijat na základě doručené přihlášky a dalších požadovaných dokumentů. Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 1200 Kč. K přihlášce je třeba přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení, neověřené kopie ročníkových vysvědčení (potom není třeba potvrzovat střední školou známky na přihlášce). Dále je třeba přiložit stručný životopis a kopii rodného či oddacího listu.

Magisterské programy

Uchazeč je přijat na základě doručené přihlášky a dalších požadovaných dokumentů. Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 1200 Kč. K přihlášce je třeba přiložit ověřenou kopii diplomu z bakalářského studia (absolventům VŠMP ISM stačí neověřená kopie), neověřená kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. Dále je třeba přiložit stručný životopis a kopii rodného či oddacího listu.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel: 511 119 303
nebo emailem sekretariat@studiumbk.cz

Termín pro podání přihlášky je do 30.9.2020.