Domů » MBA » Základní informace o MBA

Základní informace o MBA

Master of Business Administration

MBA studium je určeno těm zájemcům, kteří si chtějí rozšířit své poznatky z oblasti manažerských, ekonomických a právních věd. Je to dvousemestrální studium pro absolventy vysokých škol všech stupňů a je určeno zejména pracující veřejnosti.

Podmínkou pro přijetí ke studiu MBA programu je vysokoškolské vzdělání, může být ovšem nahrazeno praxí v oboru. V případě, že uchazeč neabsolvoval vysokou školu, musí při podání přihlášky doložit dostatečnou praxi v řídící či manažerské pozici.

MBA je jednoleté studium rozvrženo do dvou semestrů. Po jeho úspěšném ukončení získá absolvent kurzu profesní titul Master of Business Administration, ve zkratce MBA, psaný za jménem.

Naše vzdělávací instituce i všechny nabízené vzdělávací programy, jsou validovány ve Velké Británii certifikační autoritou International Education Society. Výuku zajišťují vysokoškolští pedagogové a vynikající odborníci teorie a praxe.

Průběh studia

Certifikát MBA IES

Celý kurz zakončený ziskem prestižního certifikátu (diplomu) s mezinárodní platností, absolvujete v průběhu 2 semestrů. Vlastní výuka probíhá v prostorách Blanenského vzdělávacího centra v Blansku. V průběhu studia absolvujete několik víkendových soustředění, takže studium nezatěžuje zaměstnavatele a je tedy pro pracující velice výhodné. Obhajoba závěrečné práce je na konci druhého semestru. Studium je založeno na teoretických základech prezentovaných v rámci tutoriálů, které jsou dále prohlubovány a využívány v závěrečné práci. Výuka probíhá v českém jazyce.

Každý student obdrží přístup do studentské sekce v našem IS, kde jsou k dispozici všechny materiály potřebné ke studiu, termíny, kontakty na přednášející apod.

Kurzy jsou zahajovány zpravidla 2x ročně, pro kolektivy je možné i jinak.

Programy MBA a LL.M pro firmy

Absolventi Třinec

Pro firmy a organizace jsme schopni realizovat studijní programy na míru tak, aby přesně splnily požadavky na vzdělávání jejich manažerů a dalších pracovníků. Firemní kurzy lze realizovat i přímo ve školicích prostorách dané organizace, což zajistí posluchačům více pohodlí a časovou flexibilitu.

Studijní programy

Cena kurzu

Celková cena kurzu činí 45.000 Kč (2 x 22.500 Kč). Při jednorázové úhradě se cena snižuje na 39.000 Kč. Možné je i rozložení na 4 splátky (4 x 11.500 Kč). Jednorázový poplatek za zápis do kurzu činí 1900 Kč. Pro skupiny posluchačů je možné poskytnout slevu. Výdaje na studium MBA a LL.M jsou daňově uznatelnou položkou.

Absolventi a posluchači našich vzdělávacích programů, mají automaticky nárok na slevu 20 % z ceny dalšího studia.

Přijímací řízení

Zahájení podzimního cyklu studia proběhne 10/2023.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat, rádi jej zodpovíme.
E-mail: info@studiumbk.cz