Domů » MSc » Základní informace

Základní informace

Master of Science

MSc studium je určeno těm zájemcům, kteří si chtějí rozšířit své poznatky z oblasti manažerských, ekonomických a právních věd. Je to dvousemestrální studium pro absolventy prvního stupně vysokých škol (Bc., lic.)

MSc je jednoleté studium rozvrženo do dvou semestrů. Po jeho úspěšném ukončení získá absolvent kurzu profesní titul Master of Science, ve zkratce MSc, psaný za jménem.

Naše vzdělávací instituce i všechny nabízené vzdělávací programy, jsou validovány ve Velké Británii certifikační autoritou International Education Society. Výuku zajišťují vysokoškolští pedagogové a vynikající odborníci teorie a praxe.

Průběh studia

Certifikát MBA IES

Celý kurz zakončený ziskem prestižního certifikátu (diplomu) s mezinárodní platností, absolvujete v průběhu 2 semestrů. Vlastní výuka probíhá v prostorách Blanenského vzdělávacího centra v Blansku. V průběhu studia absolvujete několik víkendových soustředění, takže studium nezatěžuje zaměstnavatele a je tedy pro pracující velice výhodné. Obhajoba závěrečné práce je na konci druhého semestru. Studium je založeno na teoretických základech prezentovaných v rámci tutoriálů, které jsou dále prohlubovány a využívány v závěrečné práci. Výuka probíhá v českém jazyce.

Každý student obdrží přístup do studentské sekce v našem IS, kde jsou k dispozici všechny materiály potřebné ke studiu, termíny, kontakty na přednášející apod.

Kurzy jsou zahajovány zpravidla 2x ročně, pro kolektivy je možné i jinak.

Studijní programy

Cena kurzu

Celková cena kurzu činí 56.000 Kč (2 x 28.000 Kč). Při jednorázové úhradě se cena snižuje na 50.000 Kč. Možné je i rozložení na 4 splátky (4 x 14.000 Kč). Jednorázový poplatek za zápis do kurzu činí 1.900 Kč.

Absolventi a posluchači našich vzdělávacích programů, mají automaticky nárok na slevu 20 % z ceny dalšího studia.

Přijímací řízení

Zahájení podzimního cyklu studia proběhne 10/2023.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat, rádi jej zodpovíme.
E-mail: info@studiumbk.cz