Domů » Reference

Reference

Velmi ráda bych touto cestou poděkovala celému kolektivu Institutu terciárního vzdělávání v Blansku. Zúčastnila jsem se postgraduálního vzdělávacího programu MBA a musím říci, že skutečnost naprosto předčila moje očekávání. Po celou dobu studia vládla velmi přátelská, až domácí atmosféra, poznala jsem spoustu milých lidí, nejen z řad studentů, alei z vedení Institutu. Přednášky byly na velmi kvalitní úrovni, lektoři vysoce erudovaní. Mnoho nových poznatků jsem již nyní aplikovala do své praxe. Nespornou výhodou je i finanční stránka věci. Programy jsou cenově příznivé, je možný odpočet DPH a při dalším studiu můžeme využít 20% slevy.

Studium mě natolik oslovilo a přesvědčilo, že jsem se rozhodla v něm pokračovat, v rámci LL.M. Ještě jednou velké díky všem zúčastněným, za naprosto nadstandardní přístup, zejména panu PhDr. Ing. Mgr. Janu Hrnčířovi, MBA, LL.M. a panu Mgr. Bc. Tomáši Pernicovi, MBA.

Ing. Eva Ostrá, MBA
obchodní ředitel
Medicontour s.r.o.

Absolvování studijního programu vřele doporučuji. Pro mne bylo velmi přínosné a inspirativní pro výkon činností znalce v oblasti ICT, ale i pro tvorby analýz, auditů a návrhů implementace organizačních a technických opatření kybernetické bezpečnosti, včetně vypracování souvisejících metodik a legislativou požadovaných dokumentací.

Po předchozí výborné zkušenosti jsem se rozhodl k absolvování dalšího studijního programu, který také můžu vřele doporučit. V tomto studijním programu jsem si rozšířil své znalosti a dovednosti aplikovatelné při tvorba projektových záměrů a projektů z oblasti ICT, v poslední době zvláště kybernetické bezpečnosti dle požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Ing. Jaroslav Balcar, MBA, LL.M.
soudní znalec v oblasti ICT

Velice zajímavá a účinná metoda výuky v podobě diskuse a řešení reálných situací z praxe. Výborné vlastní presentace lektorů a jejích snaha s nadhledem řídit diskuzi ke konkrétním tématům. Při diskuzích dochází k výměně zkušeností, hledání souvislostí, skutečnému propojení teorie a praxe. Studium MBA v Institutu terciárního vzdělávání mohu všem zájemcům vřele doporučit.

Bc. Milan Hroch, MBA
manažer ubytovacího provozu
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno

Absolvovaný studijní program: MBA Public relations a obchodní protokol. Se studijním programem jsem byl velmi spokojen. Jeho absolvování pro mne znamenalo další posun v profesním rozvoji a určitě bych jej doporučil dalším zájemcům. Velice se mi líbil individuální přístup a péče o studenty, včetně „domácí“ atmosféry výuky.

Bc. Mojmír Kolář, MBA
Tiskový mluvčí, externí komunikace a CSR
Bosch Diesel s.r.o., Jihlava

Studijní program MBA Obchodní protokol mě poskytl další cenné informace od úspěšných lidí prověřených praxí a životními zkušenostmi. Dále oceňují přátelské prostředí a kolektiv zaměstnanců institutu. Program je vhodný pro zájemce, kteří nechtějí monotonně biflovat data, ale naslouchat a inspirovat se úspěšnými lidmi ve svých oborech.

Ing. Jan Navrátil, MBA
ředitel, jednatel
MOTORSOFT s.r.o.

Studium MBA oboru Etika v managementu na Institutu terciárního vzdělávání Blansko mi pomohlo rozšířit obzory v oblasti firemního managementu, pracovně-právních vztahů a strategického plánování. Velmi oceňuji výběr kvalifikovaných lektorů vždy s bohatou praxí ve svém oboru, kteří jsou schopni poskytnout aktivní formou přátelské diskuze cenné rady pro kariérní růst – i díky nim moje práce nabrala nový směr a já se tak stal architektem v jedné z nejlepších firem s IT specializací.

Mgr. Pavel Ševčík, MBA
Infrastructure Architect v IBM GSDC Czech Republic, s.r.o.