Domů » DBA » Základní informace o DBA

Základní informace o DBA

Studijní program Executive DBA – Etika v managementu představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělání. Studium v programu Executive DBA je určeno především absolventům profesně vzdělávacího programu MBA a absolventům vysokoškolského studia II. stupně (Ing., Mgr.) Studium je zaměřeno zejména na vrcholový management s akcentem na schopnost k tvůrčí vědecké práci. Absolventi si osvojí metody vědecké práce a tvůrčího myšlení, s cílem dále rozvíjet danou vědeckou disciplínu především po teoretické a metodické stránce. Právě takové typy moderních manažerů budou podniky stále více potřebovat pro rychlou aplikaci nejnáročnějších poznatků v etapě znalostního managementu.

Executive DBA je jednoleté studium rozvrženo do dvou semestrů. Po jeho úspěšném ukončení získá absolvent kurzu profesní titul Doctor of Business Administration, ve zkratce DBA, psaný za jménem.

Celková cena kurzu činí 69.000 Kč (2 x 34.500 Kč). Při jednorázové úhradě se cena snižuje na 59.000 Kč.

Přijímací řízení

Zahájení podzimního cyklu studia proběhne 10/2023.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat, rádi jej zodpovíme.
E-mail: info@studiumbk.cz