Domů » MSc » MSc Řízení lidských zdrojů

MSc Řízení lidských zdrojů

Základní informace

Studijní program MSc – Řízení lidských zdrojů je zaměřen na přípravu odborníků předurčených v organizacích systematicky zajišťovat efektivní využívání lidské pracovní síly a potenciálu. Profilující předměty jsou orientovány především na oblast aktivní práce a spolupráce s lidmi v rámci organizací, na plánování a řízení klíčových personálních procesů a činností ve firmách.

Vzdělávací proces je založen na využívání jak moderních e-learningových metod, tak na interaktivní výuce odborníků z praxe a na propojování teorie s praxí. Studijní program je zaměřen nejen na podmínky v mezinárodních a velkých firmách, ale nabyté poznatky jsou využitelné v každé organizaci, která chce být úspěšná v současném tržním prostředí.

Pro koho je program určen

Studium v programu MSc je určeno především absolventům profesně vzdělávacího programu MBA a absolventům vysokoškolského studia I. stupně (Bc., Lic.) Hodinová dotace 72 hodin, délka 10 měsíců.