Domů » Institut » O nás

O nás

Institut terciárního vzdělávání je místem, kde naleznete pomoc zkušených odborníků, dlouhodobě působících v oblasti vzdělávacích programů, jakož i lektorů, spolupracujících na přípravě a realizaci nabízených kurzů, školení a seminářů.

Naším posláním je realizovat to nejlepší řešení pro uspokojování Vašich vzdělávacích potřeb v oblasti výuky cizích jazyků, terciárního vzdělávání a rozvoje osobnosti.

Naši lektoři, které považujeme za nejdůležitější článek procesu vzdělávání, si svou kvalitní prací a výsledky získali uznání absolventů v mnoha realizovaných vzdělávacích aktivitách. Vybíráme je na základě odbornosti, praktických zkušeností a pedagogických schopností. Spolupracujeme se vzdělávacími institucemi v ČR i zahraničí, stejně tak i s předními pedagogy z vysokých škol a dalšími vynikajícími představiteli teorie a praxe.

Prostory Institutu terciárního vzdělávání se nacházejí v samostatné budově v Blansku, poskytující ideální možnosti studia v prostředí, upraveném pro potřeby vzdělávání.

Kromě administrativních prostor, ve kterých se Vám naši pracovníci budou nerušeně věnovat, se zde nachází vzdělávací centrum, disponující několika moderními učebnami, vybavenými potřebnou didaktickou technikou, s možností využívání další audiovizuální a projekční techniky. Kapacitní možnosti učeben umožňují zajistit vhodné podmínky vzdělávání z hlediska vytvoření příznivé atmosféry a optimálního kontaktu lektorů s posluchači.