Domů » LL.M. » Základní informace o LL.M.

Základní informace o LL.M.

Master of Laws

LL.M. studium je určeno těm zájemcům, kteří si chtějí rozšířit své poznatky z oblasti manažerských, ekonomických a právních věd. Je to dvousemestrální studium pro absolventy vysokých škol všech stupňů a je určeno zejména pracující veřejnosti.

Podmínkou pro přijetí ke studiu LL.M. programu je vysokoškolské vzdělání, může být ovšem nahrazeno praxí v oboru. V případě, že uchazeč neabsolvoval vysokou školu, musí při podání přihlášky doložit dostatečnou praxi v řídící či manažerské pozici.

LL.M je jednoleté studium s právnickým zaměřením rozvrženo do dvou semestrů. Po jeho úspěšném ukončení získá absolvent kurzu profesní titul Master of Laws, ve zkratce LL.M, psaný za jménem.

Naše vzdělávací instituce i všechny nabízené vzdělávací programy, jsou validovány ve Velké Británii certifikační autoritou International Education Society. Výuku zajišťují vysokoškolští pedagogové a vynikající odborníci teorie a praxe.

Průběh studia

Certifikát MBA IES

Celý kurz zakončený ziskem prestižního certifikátu (diplomu) s mezinárodní platností, absolvujete v průběhu 2 semestrů. Vlastní výuka probíhá v prostorách Blanenského vzdělávacího centra v Blansku. V průběhu studia absolvujete několik víkendových soustředění, takže studium nezatěžuje zaměstnavatele a je tedy pro pracující velice výhodné. Obhajoba závěrečné práce je na konci druhého semestru. Studium je založeno na teoretických základech prezentovaných v rámci tutoriálů, které jsou dále prohlubovány a využívány v závěrečné práci. Výuka probíhá v českém jazyce.

Každý student obdrží přístup do studentské sekce v našem IS, kde jsou k dispozici všechny materiály potřebné ke studiu, termíny, kontakty na přednášející apod.

Kurzy jsou zahajovány zpravidla 2x ročně, pro kolektivy je možné i jinak.

Programy MBA a LL.M pro firmy

Absolventi Třinec

Pro firmy a organizace jsme schopni realizovat studijní programy na míru tak, aby přesně splnily požadavky na vzdělávání jejich manažerů a dalších pracovníků. Firemní kurzy lze realizovat i přímo ve školicích prostorách dané organizace, což zajistí posluchačům více pohodlí a časovou flexibilitu.

Studijní programy

Cena kurzu

Celková cena kurzu činí 45.000 Kč (2 x 22.500 Kč). Při jednorázové úhradě se cena snižuje na 39.000 Kč. Možné je i rozložení na 4 splátky (4 x 11.500 Kč). Jednorázový poplatek za zápis do kurzu činí 1900 Kč. Pro skupiny posluchačů je možné poskytnout slevu. Výdaje na studium MBA a LL.M jsou daňově uznatelnou položkou.

Absolventi a posluchači našich vzdělávacích programů, mají automaticky nárok na slevu 20% z ceny dalšího studia.

Přijímací řízení

Zahájení podzimního cyklu studia proběhne 10/2023.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat, rádi jej zodpovíme.
E-mail: info@studiumbk.cz