Etika vztahů s veřejností a obchodní protokol

Charakteristika studijního programu

Studijní program Etika vztahů s veřejností a obchodní protokol poskytuje studentům potřebné vědomosti a znalosti v oblasti etiky, praktické filozofie, aplikované psychologie a diplomacie v mezinárodním kontextu, které tvoří základ tohoto studijního oboru. Studenti jsou profilováni k výkonu profesí PR manažerů, etických auditorů, tvůrce etických kodexů jak v soukromé sféře, tak v ústředních orgánech státní správy a EU.

Studium je koncipováno jako navazující a ukončené Státní závěrečnou zkouškou. Absolventům je udělen akademický titul magistr (Mgr.). Po úspěšném rigorózním řízení je udělen titul doktor filozofie (PhDr.).

Forma studia

  • Dálková forma studia (vhodné při zaměstnání).

Poplatky za studium

  • Poplatek za studium je 790 € (cca 20 800 Kč) za semestr.
  • Poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 1200 Kč.

Materiály ke stažení