Hospodářská a podnikatelská etika

Charakteristika studijního programu

Studijní program Hospodářská a podnikatelská etika poskytuje studentům potřebné vědomosti a znalosti v oblasti etiky, praktické filozofie, aplikované psychologie a obecné ekonomie v mezinárodním kontextu, které tvoří základ tohoto studijního oboru. Student získá rovněž znalosti v oblasti práva, které tvoří rámec pro oblast ekonomiky a politiky, a které bude potřebovat při výkonu povolání manažera.

Absolventům je udělen akademický titul bakalář (Bc.).

Forma studia

  • Dálková forma studia (vhodné při zaměstnání).

Poplatky za studium

  • Poplatek za studium je 630 € (cca 16 600 Kč) za semestr.
  • Poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 1200 Kč.

Materiály ke stažení