Konzultační středisko VŠMP ISM Slovakia

Konzultační středisko zajišťuje:

  • Odbornou praxi studentů VŠMP ISM Slovakia
  • Propagační a marketingovou činnost
  • Konzultace

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Rektor: Dr.h.c. doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
http://www.ismpo.sk

Konzultační středisko VŠMP ISM  Slovakia

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.
Sladkovského 2a, 678 01 Blansko, Česká republika
Tel.: +420 511 119 303
E-mail: info@studiumbk.cz