Domů » Collegium Humanum » Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu

Další požadované dokumenty

  • tištěná forma přihlášky
  • občanský průkaz (kopie)
  • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, jednu fotografii v elektronické podobě pošlete na e-mailovou adresu sekretariat@studiumbk.cz
  • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
  • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
  • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
  • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu – Potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • doklad o zaplacení zápisného na účet školy (zápisné je nevratné; v poznámce bankovního převodu uveďte: jméno a příjmení, zápisné, název studijního oboru – PEDAGOGIKA I. nebo II. stupně)

Kam doručit všechny dokumenty

Institut terciárního vzdělávání s.r.o.
Sladkovského 2438/2a
678 01 Blansko
Tel.: +420 511 119 303