Domů » Collegium Humanum » Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu

Přijímací řízení zahájíte podáním přihlášky ke studiu:

Další požadované dokumenty

 • tištěná forma přihlášky
 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm,
  jednu fotografii v elektronické podobě pošlete na e-mailovou adresu sekretariat@studiumbk.cz
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka (umíme zařídit)
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka
  (v případě studia II. stupně) (umíme zařídit)
 • prostá kopie diploma suplementu
  (v případě studia II. stupně)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti

Kam doručit všechny dokumenty

Institut terciárního vzdělávání s.r.o.
Sladkovského 2438/2a
678 01 Blansko
Tel.: +420 511 119 303