Psychologie

Studium podnikatelské psychologie připravuje teoreticky i prakticky na efektivní a uspokojivé fungování v podnikání. Jejím cílem je porozumět lidem, jejich motivacím a získat znalosti o současném trhu práce, komunikaci, budování vztahů a efektivním vedení lidí pro dosažení lepších obchodních výsledků ve firmách a institucích. Podnikatelská psychologie je kombinací teoretických znalostí z oblasti psychologie v širokém slova smyslu s praktickými dovednostmi v oblastech, jako je coaching, mentoring, vyjednávání a spotřebitelské chování.

Podnikatelská psychologie a coaching

Specializace umožňuje získat znalosti a praktické dovednosti v oblasti vývoje a implementace motivačních systémů, rozhodování, vyjednávání a řešení konfliktů, efektivní reklamy, řízení lidských zdrojů a práce s klienty. Studium podnikatelské psychologie umožňuje využít psychologické znalosti k vyjednávání, v reklamě, při výběrových pohovorech, k ovlivňování a obraně proti manipulaci. Studenti podnikatelské psychologie získávají dovednosti ke zvýšení efektivity řízení, což má přímý dopad na výsledky, kterých dosahují. Studium je zaměřeno na vzdělávání manažerů, vedoucích pracovníků, ředitelů, lídrů a zaměstnanců HR oddělení. Tímto studiem můžete být specialistou ve svém oboru a stát se konkurenceschopným na trhu práce.

Forma studiakombinovaná [online]
Typ studiamagisterské (I.+II. stupeň)
Délka studia5 roků (10 semestrů)
Školné26.000 Kč za 1 semestr

Požadavky k přijetí ke studiu

Odevzdání přihlášky, odevzdání požadovaných dokumentů k přijetí, ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou.

Právní postavení studenta

  • student získává STATUS STUDENTA;
  • dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ze dne 22. dubna 1998, dle § 93j odst. 2;
  • dle zákona č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, dle § 12.

Uplatnění absolventa

  • vězeňská služba, policie, detektivní agentury, bezpečnostní instituce, armádní složky, bezpečnostní instituce.