MBA ve službách obchodu, etiky a Public relations

„Kvalitu vzdělávací instituce neurčuje její zeměpisná poloha, ale profesionální úroveň výuky a zkušený lektorský tým,“ říká PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, šéf blanenského vzdělávacího střediska.

Dnes již málokdo pochybuje o tom, že manažerské vzdělávání je pro úspěšné řízení organizace nezbytné. Naše vzdělávací instituce se terciárnímu a  postgraduálnímu vzdělávání věnuje již sedmým rokem. Na tomto poli spolupracujeme s největší evropskou sítí soukromých vysokých škol, International School of Management, a dalšími evropskými vzdělávacími institucemi. Výukové moduly probíhají v prostorách Blanenského vzdělávacího centra v Blansku.

Všechny námi nabízené vzdělávací programy, jsou validovány ve Velké Británii certifikační autoritou International Education Society. Výuku zajišťují vysokoškolští pedagogové a vynikající odborníci teorie a praxe, jako např. předseda soudu nebo CEO nadnárodní společnosti. V letošním roce nabízíme i zvýhodněnou cenu studia, za školné zaplatíte pouze 59 000 Kč bez DPH!

V současnosti máme v nabídce tyto atraktivní vzdělávací programy:

  • MBA – Etika v managementu
  • MBA – Public relations a obchodní protokol
  • LL.M. – Obchodněprávní vztahy

MBA (LL.M) studium je určeno těm zájemcům, kteří si chtějí rozšířit své poznatky z oblasti manažerských, ekonomických a právních věd. Je to dvousemestrální studium pro absolventy vysokých škol všech stupňů a je určeno zejména pracující veřejnosti.

Podmínkou pro přijetí ke studiu MBA (LL.M) programu je vysokoškolské vzdělání, může být ovšem nahrazeno praxí v oboru.

MBA je jednoleté studium rozvrženo do  dvou semestrů. Po  jeho úspěšném ukončení získá absolvent kurzu profesní titul Master of Business Administration, ve zkratce MBA, psaný za jménem.

LL.M je jednoleté studium s  právnickým zaměřením, rozvržené do dvou semestrů. Po jeho úspěšném ukončení získá absolvent kurzu profesní titul Master of Laws, ve zkratce LL.M, psaný za jménem.

Více informací na www.studiumbk.cz.

Vyšlo v Hospodářské noviny 12.3.2014