Blansko regionálním centrem vzdělanosti

„Rozvoj mezinárodní spoluprá­ce je jednou z našich hlavních priorit“, říká PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, ředitel blanenského střediska Vysoké školy meziná­rodního podnikání.

Na co se chystáte v nejbližší budoucnosti?

V letošním roce máme za sebou již třetí promoce absolventů bakalářského studia. V akademickém roce 2013/2014 opět nabízíme studium ve dvou tříletých bakalářských oborech a nově i ve dvou navazujících magisterských studijních programech. Jedná se o obory „Sociální služby a poradenství“ a „Manažerská etika“. Dále spouštíme ve spolupráci s prestižními evropskými vzdělávacími institucemi, manažerské postgraduální studium v programu „Master of Business Administration“. Délka těchto kurzů je jeden rok. Nutnou podmínkou k přijetí je minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání a odpovídající praxe. Po úspěšném ukončení je absolventu udělen profesní titul „MBA“, psaný za jménem.


Pro koho jsou tyto programy určeny?

Studijní programy jsou především určeny manažerům obchodních společností, vedoucím pracovníkům státní správy či představitelům územní samosprávy, případně lidem, kteří o tyto pozice usilují. Studují u nás manažeři z různých úrovní managementu i starostové obcí a měst.

Promoce 2013Jak a kde probíhá výuka?

Výuka vzdělávacích programů probíhá v multimediálních posluchárnách Blanenského vzdělávacího centra a také formou e-learningu. Případní zájemci mohou i část svého studia absolvovat v zahraničí a zdokonalit si tím své jazykové dovednosti.

Nacházíme se v době hospodářské krize, kdy řada lidí i firem šetří na vzdělávání. Proč by neměli šetřit na manažerském vzdělávání?

Z našich i globálních zkušeností jednoznačně vyplývá, že investice do lidského potenciálu je jedna z nejdůležitějších investic pro firemní strategii. Jen je nutné zvolit vhodnou formu a načasování vzdělávání, odpovídající aktuálním i budoucím potřebám v organizaci.

Kam se mohou obrátit případní zájemci pro informace?

Potřebné informace a kontakty jsou k dispozici na našich internetových stránkách www.studiumbk.cz, tel.: 511 119 303.

Pane Hrnčíři, děkuji za rozhovor.

Renata Kuncová Polická.

Foto: archiv školy

Vyšlo v Listy regionu, ročník II, číslo 8, září 2013